Kære medlemmer,
 
med virkning fra sommeren 2017 er det ikke længere muligt at sende nyhedsbreve til medlemmerne fra vores hjemmeside. 
Vi benytter os derfor af Microsoft Office til at udsende nyhedsbreve.
Nyhedbreve udsendes til alle aktive medlemmer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
4/5 2012 - Medlemskort
 
 
Kære medlemmer,
 
Blot til info vil medlemskortenen igen i år bliv lagt ned i tennisklubben efter indbetalingerne er blevet registreret.
Vi vil gerne opfordre alle som endnu ikke har modtaget deres medlemskort at tjekke om det ikke skulle ligge i klubhuset, næste gang man kommer derned.
 

Stavtrup IF Tennis