Kære medlemmer,
 
med virkning fra sommeren 2017 er det ikke længere muligt at sende nyhedsbreve til medlemmerne fra vores hjemmeside. 
Vi benytter os derfor af Microsoft Office til at udsende nyhedsbreve.
Nyhedbreve udsendes til alle aktive medlemmer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
4/6 2012 - Generalforsamling - 23 juni 2010
 
 
Kære medlemmer og interesserede.
 
Tiden nærmer sig den årlige generalforsamling i Stautrup tennisklub.
Derfor vil bestyrelsen gerne indkalde til generalforsamling.
 
Dato: Lørdag 23 juni
Tidspunkt: kl. 11.00
Sted: Stautrup tennisklubs klubhus

Nedenfor ses dagsordenen til generalforsamlingen.
 

Generalforsamling indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stautrup Idrætsklub - Tennis

 

Lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 i klubhuset.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Afdelingsformanden ellers dennes stedfortræder afgiver beretning for det forløbende år.

3. Fremlæggelse af afdelingensregnskab for sidste år til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder foreslag til afdelingskontigent til

godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af minium 3 personer til afdelingsbestyrelsen

7. Valg af 2 suplanter til afdelingsbestyrelsen

8. Valg af 1 afdelingsrevisor og 1 revisorsuppleant

9. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, med formand, næstformand og kasser. Bestyrelsen udpeger i sin kreds 5 medlemmer til Stavtrup Idrædtsforening'srepræsentantskab. Såfremt dette ikke er muligt, kan bestyrelsen udpege medlemmer af Stavtrup Idrædsforening - Tennis, der ikke er siddende i bestyrelsen, til repræsentantskebet.

10. Eventuelt


 

Stavtrup IF Tennis