Kære medlemmer,
 
med virkning fra sommeren 2017 er det ikke længere muligt at sende nyhedsbreve til medlemmerne fra vores hjemmeside. 
Vi benytter os derfor af Microsoft Office til at udsende nyhedsbreve.
Nyhedbreve udsendes til alle aktive medlemmer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
1/6 2015 - Generalforsamling.
 
Generalforsamling i Stautrup Tennis.
Husk generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 11 i klubhuset.
 
Dagsorden i.h.t. vedtægterne, som findes på vores hjemmeside under fanen 'Kontakt'.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 13. juni 2015.

Stavtrup IF Tennis