Kære medlemmer,
 
med virkning fra sommeren 2017 er det ikke længere muligt at sende nyhedsbreve til medlemmerne fra vores hjemmeside. 
Vi benytter os derfor af Microsoft Office til at udsende nyhedsbreve.
Nyhedbreve udsendes til alle aktive medlemmer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
13/5 2016 - Stautrup IFs 50 års jubilæum
 
Stautrup IF. fejrer 50 års jubilæum
Efter ønsker fra hovedforeningen videresendes nedenstående:
 
 
Stautrup IF. fejrer 50 års jubilæum onsdag d. 5 oktober i Stavtruphallen.

For at markere denne store dag udkommer Riposten med et jubilæums nr.
Riposten er foreningernes blad og uddeles til alle husstande 6 gange om året. Et blad hvor man kan læse om alt hvad der sker i de forskellige foreninger under Stautrup IF.
Riposten husstandsomdeles i 2600 eksemplarer i Stavtrup, Ormslev og Stationsbyen.

Stautrup IF. sælger ½ sides annoncer i jubilæumsbladet for kr. 4000,00
Bladet udkommer i A5 format

Alle foreninger under Stautrup IF. er igang med at planlægge en rigtig god jubilæumsfest som skal foregå i Stavtruphallen onsdag d. 5 oktober.
Alle borgere i Stavtrup inviteres til reception. Der vil være taler, mad og drikke samt gratis underholdning.

Vi er alle enige om at der skal et stort trækplaster til, og derfor er der rettet henvendelse til Komiker Jan Gintberg

Et navn som helt sikkert vil trække mange i hallen for at fejre Stautrup IFs 50 års jubilæum.

Denne event er ikke helt omkostningsfri og derfor håber vi på at DU kan hjælpe ved at købe en ½ sides annonce i vores jubilæums nr. af Riposten Pris kr. 4000,00

Desuden planlægges der søndag d. 2 oktober en idrættens dag i Stavtruphallen hvor alle foreninger er repræsenteret

Er du interesseret i at høre mere kan jeg kontaktes på tlf. 20 61 75 12 eller mail fh67@post.tele.dk

De bedste sportligste hilsner

Flemming Hansen
Stautrup IF.

Stavtrup IF Tennis